Image by Kayle Kaupanger

REKRUTACJA

Jak mogę dołączyć

Jeśli chcesz zasilić nasze szeregi, możesz to zrobić w ramach jednej z dwóch form zaangażowania, działając w głównym zespole albo w ramach sieci wolontariuszy.

Kogo szukamy

Do zespołu Fundacji szukamy osób, które:

- są chętne do wolontaryjnej pracy projektowej w NGO (ok. 5h /tyg), 

- chcą się uczyć nowych umiejętności przydatnych w aktywizmie,

- umieją się dogadać za pomocą komunikatorów i wideokonferencji,

- odpowiada im częsta komunikacja na Slack (2 razy /dzień),

- są pełne szacunku wobec innych osób i wiedzą, co to znaczy "inkluzywna przestrzeń",
- traktują swój zespół, jak grono, które zawsze może na siebie liczyć.

Do sieci wolontariuszy szukamy osób, które:

- chcą się zaangażować sporadycznie w pojedyncze zadania, 

- mogą wesprzeć działania Fundacji swoimi umiejętnościami lub wiedzą,

- nie przeszkadza im kontakt na odległość i praca z komputerem.

Jak wygląda praca zespołu

Zespół Fundacji jest rozsiany  po wielu miejscowościach w Polsce, z przewagą Poznania, Trójmiasta, Krakowa i Warszawy. Jesteśmy organizacją pracującą przeważnie na odległość. Większość komunikacji odbywa się za pośrednictwem wideokonferencji Google Meet oraz wiadomości na komunikatorze Slack. 

W każdy poniedziałek zdzwaniamy się o 20:00 na spotkaniach statusowych, na których pojawia się cały zespół. Są to najważniejsze spotkania jakie się odbywają cyklicznie. W ich trakcie omawiane są bieżące sprawy Fundacji, aktualny stan realizacji projektów, a także planowane są kolejne działania.

Każda osoba z zespołu jest przydzielona do 1-2 podszespołów (komunikacji, wizualny, analiz i treści), a także może uczestniczyć w pracy grup dodatkowych (fundraisingowa, techniczna, mentorska). Przydział następuje na podstawie preferencji danej osoby, która w ankiecie wskazuje umiejętności, jakie najbardziej chce rozwijać.

W trakcie spotkań zapadają wspólne ustalenia odnośnie do realizowanych projektów. W ten sposób wszyscy zgadzają się na pojawienie się zadań, które z nich wynikają. Przydziały do nich są rozdzielane przez koordynatorów na podstawie zgłoszonych preferencji oraz wcześniej przypisanych obszarów kompetencji do danej osoby. Częstą praktyką jest, że autorzy/ki pomysłów, które zostaną zatwierdzone na forum zespołu, stają się następnie osobami koordynującymi realizację danego projektu.

Sieć wolontariuszy

Zaangażowanie się w zespół Fundacji wymaga sporej determinacji i związane jest z przeznaczeniem istotnej puli swojego wolnego czasu na dodatkową pracę projektową. Nie wszystkie osoby mogą i chcą sobie na to pozwolić. Chciałyby jednak zaangażować się w życie Fundacji i móc sporadycznie popracować przy jej projektach.

Takie osoby zapraszane są do uczestnictwa w sieci wolontariuszy Fundacji, w ramach której osoby angażują się w pojedyncze działania, zawsze zgodne z ich oceną swoich kompetencji. Ważne jest, aby wolontariusze traktowali z powagą swoje deklaracje w momencie, gdy podejmują się realizacji konkretnego zadania. 

Uczestnictwo w sieci wolontariuszy nie jest związane z żadnym ciągłym zobowiązaniem do pracy na rzecz Fundacji. Wolontariusze angażują się sporadycznie, z własnej inicjatywy, w odpowiedzi na komunikaty o aktualnych potrzebach przy projektach Fundacji.

 

Przewidziane zadanie do wykonania ma zawsze sprecyzowany początek, koniec i zakres pracy. Deklaracja zaangażowania w nie - a wraz z nią oczekiwanie ze strony koordynatorów, że zostanie ono wykonane - trwa tylko do momentu jego zakończenia. Wolontariusze nie są nigdy zobowiązani podjąć od razu kolejne zadanie. 

W ramach najczęściej realizowanych zadań przez wolontariuszy można wyróżnić: redakcję tekstu, tworzenie grafik, research, wsparcie prawne i przy fundraisingu. 

Rekrutacja

 

Jeżeli jesteś zainteresowany/a, to napisz do nas na rekrutacja@eduobywatelska.pl

W swojej wiadomości opowiedz nam:  

  • Dlaczego chcesz się zaangażować? 

  • Czy masz już doświadczenie w pracy projektowej i/lub pracy zdalnej? 

  • Jakie formy zaangażowania / aktywności Cię najbardziej interesują? 

W dalszej częsci zostaniesz zaproszony/a na rozmowę rekrutacyjną za pomocą platformy Google Meet (Hangouts). 

Na wszystkie wiadomości odpowiadamy w ciągu 3 dni. 

Skontaktuj się z nami

Wyślij

Adres

Fundacja Edukacji Obywatelskiej 
im. Ignacego Daszyńskiego

 

ul. Winogrady 45 / 8
61-663 Poznań

E-mail

kontakt@eduobywatelska.pl

 

KRS: 0000841487

NIP: 9721308454

© 2020 Fundacja Edukacji Obywatelskiej im. Ignacego Daszyńskiego

Projekt i wykonanie strony: Damian Harateh