Szukaj

#wszyscyjesteśmyrzecznikami

Członkowie Fundacji Edukacji Obywatelskiej im. Ignacego Daszyńskiego przyłączają się do akcji “Wszyscy Jesteśmy Rzecznikami”. To ogólnopolska akcja mająca na celu wyrazić uznanie i podziękować ustępującemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adamowi Bodnarowi oraz całemu zespołowi w Biurze RPO za stanie na straży naszych praw. Docenienie za czuwanie nad swobodami obywateli i nieustępliwą pracę do końca w trudnym czasie i stale postępującym kryzysie demokracji w Polsce. Jak ważny jest urząd Rzecznika Praw Obywatelskich pokazała pandemia, kiedy to władza chętnie sięgała po nasze prawa.

Autorzy akcji zachęcają do publikowania zdjęć z transparentami, na których piszemy jakich praw bronimy.


Kontynuujemy misję Adama Bodnara i przejmujemy wartę przy prawach obywateli, bo… WSZYSCY JESTEŚMY RZECZNIKAMI.