Szukaj

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Zaktualizowano: 23 lis 2020

W tym roku przypada 71. rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Obchodzona jest na całym świecie 10 grudnia, który funkcjonuje również jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, aby uczcić Zgromadzenie Ogólne ONZ za generalne uznanie praw człowieka. Deklaracja stanowi do dziś kamień milowy w dziejach poszanowania praw jednostki. Głosi niezbywalne prawa, do których każdy z natury ma prawo jako istota ludzka bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, język, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie lub inny status. Dostępna w ponad 500 językach jest najczęściej tłumaczonym dokumentem na świecie.

W 2019 roku wybrano wyjątkowy temat: młodzież w obronie praw człowieka. W roku, w którym zaczął działać tak aktywnie Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, w którym to pierwszy raz od lat to właśnie młodzi wyszli na ulicę, by walczyć o życie na planecie.

#StandUp4HumanRights to walka o najważniejsze, tj.:

  • Prawa człowieka dotyczą każdego z nas każdego dnia.

  • Łączy nas człowieczeństwo zakorzenione w uniwersalnych wartościach.

  • Równość, sprawiedliwość i wolność zapobiegają przemocy i utrzymują pokój.

  • Ilekroć porzucane są wartości ludzkości, wszyscy jesteśmy bardziej zagrożeni

  • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wzmacnia nas wszystkich

  • Musimy bronić naszych praw i praw innych osób

Po obchodach z okazji 30. rocznicy Konwencji o prawach dziecka, która zakończyły się 20 listopada 2019 r., planem United Nations jest wykorzystanie obecnego tempa i podkreślenie wiodącej roli młodzieży w ruchach zbiorowych jako źródła inspiracji do lepszej przyszłości.

Młodzi ludzie zawsze byli głównymi motorami transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej. Są na czele oddolnych organizacji, mobilizują się  na rzecz pozytywnych zmian i przynoszą świeże pomysły na sprostanie wyzwaniom dzisiejszego świata. Umożliwienie młodzieży lepszego poznania i dochodzenia swoich praw przyniesie korzyści na całym świecie.

Jubilatka - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - składa się z Preambuły i 30 artykułów. Została sporządzona przez przedstawicieli wszystkich regionów świata w oparciu o wszelkie systemy prawne. Deklaracja stanowi fundamentalny kanon praw przysługujących wszystkim ludziom bez względu na różnice „rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice” (art. 2).

Deklaracja zawiera szeroki zakres podstawowych praw i wolności człowieka. Mimo że uchwalona została już przeszło 70 lat temu, po dziś dzień nie brakuje przykładów łamania jej postanowień, często w najbrutalniejszy sposób. W tym miejscu należałoby przypomnieć chociażby bieżącą sytuację panującą w północnej Syrii / Różawie.

Zachęcamy każdą osobę, której poszanowanie praw człowieka wydaje się podstawowym elementem człowieczeństwa, do przyłączenia się do akcji Amnesty International – Maraton Pisania Listów 2019.

Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w okolicach 10 grudnia, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Podczas Maratonu 2019 będą pisane listy ws. młodych osób z 10 państw, których prawa człowieka zostały złamane. Można je podpisywać w określonych miejscach lub online, również na stronie Amnesty International. W 2018 r. w 854 miejscach w całym kraju Polacy napisali 308 974 listów! Maraton powstał w Polsce w 2001 roku i urósł do rangi największego na świecie wydarzenia w obronie praw człowieka - w 2018 roku podjęto ponad 5,9 mln akcji na całym świecie.

Szczegóły znajdziecie tu: https://maraton.amnesty.org.pl/

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Członkowie Fundacji Edukacji Obywatelskiej im. Ignacego Daszyńskiego przyłączają się do akcji “Wszyscy Jesteśmy Rzecznikami”. To ogólnopolska akcja mająca na celu wyrazić uznanie i podziękować ustępuj