Image by Sebastián Navarro
Line separator

FUNDACJI

Nasza misja

Fundacja Edukacji Obywatelskiej im. Ignacego Daszyńskiego jest nowo powstałą organizacją non-profit zawiązaną na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Zasadniczym celem Fundacji jest propagowanie postaw demokratycznych i solidarnościowych wśród obywateli oraz szerzenie wiedzy z zakresu prawa, edukacji, polityki i aktywizmu.

W tym celu wykorzystuje tworzenie własnych materiałów edukacyjnych i informacyjnych, aktywność w social media, a w przyszłości także organizację spotkań, debat i innych wydarzeń.
 

Organizacja została założona przez dwójkę poznańskich przyjaciół i aktywistów. Jako relatywnie bardzo młodzi, swoje postawy kształtowali dorastając w wolnej Polsce i zjednoczonej Europie, traktując zawsze poważnie istotę wolności, równości i wzajemnej przyjaźni między ludźmi.
 

Pierwsze działania projektowe rozpoczęły się w styczniu 2020, a w maju tego samego roku Fundacja została wpisana do rejestru pod numerem KRS: 0000841487. Początkowo projekt był rozwijany w grupie kilkuosobowej, jednakże wraz z rekrutacją zespół urósł, a obecnie liczy blisko 20 osób. 

Pozytywiści

Fundacja w swojej tożsamości odwołuje się do polskiej myśli pozytywistycznej XIX i XX w. i tego, jakie postulowała cechy relacji społecznych, m.in. pełnej równości wszystkich obywateli.
 

Pozytywiści traktowali kapitał społeczny jako kluczowy w kontekście rozwoju państwa. Jego wsparcia dopatrywali się w pracy u podstaw, a której powszechna edukacja i dostęp do wiedzy jest jednym z najistotniejszych wymiarów.

Podkreśleniem charakteru Fundacji jest jej patron - Ignacy Daszyński, jeden z ojców niepodległości Polski, pozytywista i premier Tymczasowego Rządu Polskiego powołanego 7 listopada 1918 r.

 

 

"Wierzę głęboko, że tylko uświadomienie, tylko organizacja społeczeństwa, tylko dobrobyt masy pracującej, tylko godność obywatelska i walka prowadzona środkami godziwymi i prawnymi mnożą siły społeczeństwa wewnątrz państwa, a zagranicą budzą zaufanie i wzmacniają nasz kredyt."

— Źródło: Odezwa wyborcza, „Naprzód”, 8 listopada 1930

Założyciele

Robert Grygorowicz (27 lat)
Przewodniczący Fundacji

Ukończył studia z zakresu ekonomii i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zawodo analityk inwestycyjny i finansowy. Pochodzący z Bydgoszczy, żyjący w Poznaniu od 8 lat. Za swoje zaangażowanie w działalność studencką w ramach SKN Profit otrzymał wyróżnienie Rektora UEP.

Aleksandra Cymbaluk (25 lat)
Wiceprzewodnicząca Fundacji

Ukończyła studia z zakresu finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zawodowo analityczka finansowa i biznesowa. Pochodząca z Gdyni, żyjąca w Poznaniu od 6 lat. Uczestniczka wielu manifestacji oraz wolontariuszka programu wsparcia edukacji dzieci na Madagaskarze.

Ignacy Daszyński.jpg
zalozyciele.jpeg